IoE Forum.eu

ГИС Tobel

ГИС Тобел е част от пакета програми Тобел:
-> TOBEL ОБЩИНА
-> TOBEL BANK
-> TOBEL OFFICE
-> TOBEL LIGHT

Tobel е разработена в България ГИС с широко приложение, базирана на open source продукти.Tobel позволява поддържането и обработката на голяма част от архивите на общината свързани кадастър, регулационни и застроителни планове, общ устройствен план, общинска собственост, подземни проводи и съоръжения и др.

Tobel предоставя електронни услуги и достъп до пространствена информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството, управление на собствеността.

Tobel поддържа данните на Клиента в централна база данни и позволява достъп до нея на всички служители чрез Tobel Desktop, отдалечен мобилен достъп чрез Tobel Light и в интернет чрез Tobel Web.

Демонстрационна версия на Tobel можете да изтеглите от тук.

Видео презентации.Tobel ОБЕДИНЯВА РАЗНООБРАЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Tobel обединява на едно място географски данни и тяхната описателна информация за:

* Кадастрална карта и кадастрални регистри;
* Карта на възстановената собственост;
* Регулационни, застроителни планове и техните изменения;
* Устройствени зони;
* Подземни проводи и съоръжения;
* Зелена система;
* Адреси;
* Пътна и улична мрежа;
* Въздушни снимки;Read More

Read More

Melexis с 11% годишен ръст на продажбите през 2018 г.Melexis отчете продажби в размер на 569,4 млн. евро за 2018 г., което представлява ръст от 11% в сравнение с предходната година.

Нетната печалба е 115,5 млн. евро или 2,86 евро за акция, което е увеличение от 4% спрямо 111 млн. евро или 2,75 евро за акция през 2017 г.

Продажбите за четвъртото тримесечие на 2018 г. са в размер на 141,6 млн. евро - със 7% повече спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3% по-малко в сравнение с предходното тримесечие. Очаква се продажбите през първото тримесечие на 2019 г. да бъдат в диапазона 112-118 млн. евро.

Най-продаваните от компанията продукти през 2018 г. са магнитните и температурните сензори, сензорите за налягане, компонентите за електрозадвижвания и осветителни системи. По данни на компанията днес всеки нов автомобил в световен мащаб разполага със средно 11 чипа на Melexis.

http://electronics-bulgaria.com/article/3061-melexis-s-11--godishen-rast-na-prodajbite-prez-2018-g-

Read More

Над 90 специалисти се включиха в семинар на Комет Електроникс, Quectel и A1На 4 декември 2018 г. в Новотел София, Комет Електроникс, Quectel и А1 проведоха първия LTE NB-IoT семинар в България, на който присъстваха повече от 90 участници. Те имаха възможността да обменят опит с колеги от други компании и да се консултират със специалистите от Quectel, A1 и Комет Електроникс в областта на новите клетъчни мрежови технологии LTE NB-IoT и LTE-M.

В рамките на семинара бяха презентирани последни новости от GSMA и 3GPP, свързани с M2M/IoT LTE стандартите за клетъчна безжична комуникация, нови продукти на Quectel, предназначени за работа в LTE NB-IoT/Cat.M мрежи, М2М услуги, предлагани от А1, и тенденции в развитието на мобилната мрежа, както и възможностите на Комет Електроникс за поддръжка и подпомагане разработката на проекти, свързани с М2М клетъчни комуникации.

Сред акцентите на събитието беше практическото тестване на възможностите на предлаганите от Комет Електроникс платки на Quectel BC66-TE-A KIT, оборудвани с клетъчен LTE NB-IoT модул и комуникация през мрежата на А1.

http://www.engineering-review.bg/bg/nad-90-specialisti-se-vklyuchiha-v-seminar-na-komet-elektroniks-quectel-i-a1/2/4007/

Read More

„Единна информационна точка“ е готова за тестване

Базата съдържа географски данни за съществуваща инфраструктураМТИТС представи на операторите на инфраструктура тестова версия на Портала „Единна информационна точка“

Готова е тестова версия на ГИС-базираната платформа „Единна информационна точка“, обявиха днес от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Системата бе представена от МТИТС и изпълнителя на проекта ЕСРИ България пред оператори на инфраструктура и експерти от администрациите.

Работата по единната база данни за достъп до стотици хиляди километри инфраструктура е във фаза тестване на платформата и предстоящи обучения на потребителите, каза Христо Христов, ръководителя на проекта, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Единната информационна точка съдържа географски данни за съществуваща инфраструктура. Тя осигурява възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи. Целта е да бъдат намалени и улеснени административните процедури за разполагане на мрежите и да бъде създадена по-добра координация на строителните и ремонтните дейности.

Базата данни обхваща пътища, летища, пристанища, жп линии, общински обекти, както и съоръжения и мрежи за производство и разпределение на газ, ток и топлоенергия. Порталът осигурява публичен достъп до електронен регистър за планираните и текущи дейности за разполагане и монтаж на инфраструктура и информация за предоставяне на права за съвместно ползване на инфраструктура.Порталът „Единната информационна точка“ съдържа географски данни за съществуваща инфраструктура

Единната информационна точка ще предложи няколко административни услуги и ще даде възможност за подаване на заявления и всички други документи към тях, необходими за...

Read More

Read More

Навигация

[0] Forum

Премини на пълна версия